Jeg skal bruke kreftene og mulighetene mine slik at jeg kan

 • Ta vare på kone, datter, sønn, venner og familie.
 • Lære av og forstå verden omkring meg.
 • Bo et sted med mennesker, muligheter og utfordringer.
 • Vokse i og lære av en spennede jobb.

Fint å ha noen nyttårsforsett, godt å ta frem innimellom

 • 2016: Den store oppgraderingen
 • 2015: Rydd som om du skal flytte
 • 2014: Kultur og dannelse.
 • 2013: Kontineltale kaker.
 • 2012: En aktiv familie.
 • 2011: Et nivå opp.
 • 2010: Ta ut potensialet.
 • 2009: Litt mer kontinental.
 • 2008: Barn og familie.
 • 2007: Aksjon morgenlys.
 • 2006: Mer god god tid med dama og venner.
 • 2005: Lage musikk utover det å spille halvferdige låter.
 • 2004: Gjør det enkelt, færre prosjekter.