Digitalisering av offentlig sektor

Siden 2013 har Bouvet jobbet for Husbanken med å utarbeide løsningsmålbilder og veikart for digitalisering av etatens tjenester. Høsten 2014 utarbeidet Sverre Martin Jensen og undertegnede et detaljert veikart og konkrete prosjektforslag for det videre arbeidet. Etter at konsept og veikart ble besluttet i 2015 er nå det første store prosjektet ferdigstilt: eSøknad for startlån. … les mer

Sertifisert på Prince2

Jeg er nå sertifiert i prosjektmetoden Prince2 (Projects IN Controlled Environments). Etter et intensivt kurs på 3 dager ble sertifiseringseksamen gjennomført den siste dagen. Til tross for lite tid til ekstra lesing på kveldstid ble resultatet mer enn godt nok til å få sertifiseringen.

Årets arkiv

Prosjektet jeg jobbet med store deler av 2011 gikk på lufta januar 2012, og er blitt en prisvinnende arkivløsning for Hafslund ASA. Hafslund er for tiden i en prosess med etablering av en ny felles plattform for elektronisk saks- og dokumenthåndtering, kalt SESAM-prosjektet (SikkerEnkelogSamordnetArkiveringsModell). Denne plattformen gir enkle arkiveringsgrensesnitt for alle brukere, automatisert metadatahåndtering og … les mer